Josep Miquel Beltrán

Llicenciat en Pedagogia, Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Diploma d’Estudis Avançats que preveu l’art. del RD 778/1998, dins del programa de Doctorat Innovació i Investigació Educatives de la Universitat Rovira i Virgili. Diploma de Postgrau de Funció Gerencial en Serveis Socials organitzat per ESADE. Diplomatura de postgrau en gestió gerencial local. Funció directiva. Direcció pública local, aquest postgrau ha estat organitzat conjuntament per l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Diputació de Tarragona. Diploma de Postgrau en Dret Local organitzat conjuntament per l’Associació Catalana de Municipis (ACM), la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Diputació de Tarragona. Vaig iniciar la meva trajectòria professionals com Educador Socials al CRAE Lluís Folch i Camarasa l’any 1998; l’any 2004 vaig entrar com educador de Serveis Socials Bàsics a l’Ajuntament del Vendrell. Des de l’any 2005 fins al 31 de maig de 2018 vaig estar de coordinador de Serveis Socials de l’Ajuntament del Vendrell i des de l’1 de juny de 2018 fins l’actualitat estic exercint de Director- Gerent de l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona.

VOLS COMENTAR LA JORNADA?